kontakt@klinikakurosz.pl 95 720 84 83 Pon - Pt: 8:00-20:00 | Sob - Nd: 10:00-20:00

Onkologia

Dziedzina medycyny zajmująca się nowotworami u zwierząt – w Klinice Kurosz leczymy głównie nowotwory u psów, kotów oraz fretek.

Czym jest nowotwór?

Nowotwory stanowią pierwszą i podstawową przyczynę śmierci u starszych psów i kotów. Dotyczy to ponad połowy tej grupy zwierząt. Mimo tego są wielokrotnie lepiej leczącą się przypadłością niż – jak mogłoby się wydawać – bardziej powszechne choroby nerek czy serca. Podobnie jak w onkologi ludzkiej, w ostatnich latach doszło do istotnego rozwoju w leczeniu nowotworów u zwierząt. Postęp ten pozwala Państwa zwierzętom żyć dłużej oraz znosić chorobę nowotworową w dużo lepszym komforcie niż dawniej.

Pamiętajmy, że nowotwór to nie jest wyrok śmierci. Oczywiście jego rozpoznanie zawsze jest bardzo ciężkim przeżyciem dla całej rodziny, jednak najważniejsze jest właśnie to prawidłowe rozpoznanie, a po ustaleniu rokowania zaproponowanie najbardziej skutecznego i odpowiedniego dla pacjenta leczenia. Dopiero po pełnej diagnozie jesteśmy w stanie ustalić dalszy tok postępowania i pomóc Państwu w podjęciu decyzji o dalszym postępowaniu.

Skąd się biorą nowotwory?

Podobnie jak u ludzi przyczyny powstawania nowotworów nie są w pełni poznane. Podejrzewa się czynniki środowiskowe takie jak zanieczyszczenia czy wpływ promieniowania słonecznego. Bardzo rzadko przyczyny mogą mieć podłoże zakaźne. Uważa się, że występują pewne skłonności rasowe oraz płciowe do zapadania na niektóre nowotwory, jednak pojawienia się rozrostu nowotworowego jakiejkolwiek tkanki w organizmie nie da się przewidzieć.

Czy nowotwory u ludzi i u zwierząt są takie same?

W sumie – tak. Nazwy i pochodzenie nie różnią się. Jednak zachowanie nowotworu w organizmie, odpowiedź na leczenie, skłonność do nawrotów i przerzutów może się istotnie różnić. Czynniki, na podstawie których określa się czy nowotwór jest złośliwy czy nie są także takie same. Zasadnicze różnice dotyczą jednak filozofii leczenia nowotworów. Podstawowym celem jest poprawa jakości i długości życia. Jednak u zwierząt unika się terapii w momencie kiedy niesie ona za sobą zbyt silne działania uboczne. U ludzi walczy się o każdy najkrótszy moment życia, czasami niezależnie od jego jakości. Dla nas najważniejsza jest jakość życia i lecząc musimy mieć pewność, że zwierzę nie cierpi, ale może się tym życiem cieszyć.

Nie zmienia to jednak faktu, że staramy się (przez umiejętne planowanie leczenia) maksymalnie przedłużyć czas przeżycia. Czynimy to jednak z zachowaniem pierwszego warunku.

Wszelkie decyzje dotyczące leczenia mają służyć tym celom. Są kompromisem tego co można, trzeba i na co pozwoli stan pacjenta, aby bez cierpienia był ze swoją rodziną jak najdłużej. Oprócz leczenia staramy się też pomagać podejmować trudne decyzje. Podobnie jak u ludzi tak i u naszych pacjentów najważniejszy jest moment rozpoznania, a tym samym stopień zaawansowania klinicznego. Często nowotwory o bardzo wysokim stopniu złośliwości wcześnie rozpoznane i poddane leczeniu rokują pomyślnie.

Klasyfikacja nowotworów

Nowotwory łagodne Rosną wolniej, nie naciekają okolicznych tkanek (naczyń krwionośnych i limfatycznych) i nie przerzucają się za pośrednictwem krwi lub chłonki do węzłów chłonnych i narządów odległych, a po usunięciu chirurgicznym z reguły nie odrastają. Mogą być jednak niebezpieczne, tzw. miejscowo złośliwe, gdy rosną w okolicach trudno dostępnych chirurgicznie lub osiągają znaczne rozmiary.

Nowotwory złośliwe Komórki nowotworów złośliwych mogą wnikać do naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz do innych tkanek. Tą właśnie drogą docierają one często daleko od głównej masy guza, czyli tak zwanego guza pierwotnego. Rozsiane komórki zagnieżdżają się w różnych narządach i tkankach. Tam w sprzyjających dla siebie okolicznościach zaczynają się mnożyć i formują nowy guz, zwany przerzutem.

Diagnostyka i Leczenie

Diagnostyka jest kluczem do sukcesu przy leczeniu chorób nowotworowych. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami. My, ludzie, bardzo często obserwujemy swój organizm i reagujemy odpowiednio wcześnie na wszelkie niepokojące zmiany. U zwierząt te zmiany trudniej jest zaobserwować . Stąd tak wielka waga, jaką w naszej Klinice przypisujemy weterynaryjnej profilaktyce w diagnostyce onkologicznej.

Każde zwierzę przy podejrzeniu choroby nowotworowej jest przez nas dokładnie badane. Wszelkie badania, czy to obrazowe (RTG, USG, CT, MRI), czy laboratoryjne (badanie morfologiczne z rozmazem, biochemiczne krwi, moczu, kału, czy wreszcie cytologiczne, badanie HP wycinków i całych zmian) mają na celu postawienie właściwego rozpoznania. Dodatkowo, oprócz rodzaju nowotworu, pozwalają na określenie stopnia zróżnicowania nowotworu (stopień, który określa tzw. złośliwość nowotworu, tym samym skłonność do przerzutów i wznowy) oraz stadium klinicznego choroby nowotworowej (czyli stopnia zaawansowania choroby- szczególnie Chłoniak, mastocytoma czyli guz komórek tucznych). Te wszystkie informacje dają podstawę do pełnego rozpoznania i dokładnej strategii dalszego postępowania.

Centrum diagnostyczne Kliniki Kurosz – czasami we współpracy z laboratoriami zagranicznymi – wykonuje badania, które są konieczne w profilaktyce i terapii onkologicznej. Wykonywane są one zarówno w leczenie nowotworów u psów jak i kotów:

 • Morfologia z rozmazem krwi
 • Pełne badanie biochemiczne
 • Jonogram
 • Badania hormonalne
 • RTG – zarówno przeglądowe jak i kontrastowe
 • USG – jamy brzusznej, serca, struktur powierzchownych, gonad oraz innych organów
 • TK (CT) – badanie tomografem komputerowym w pracowni naszej kliniki
 • Cytologia
 • Biopsje cienkoigłowe (BAC) oraz grubo igłowe (TRUCUT) guzów i narządów wewnętrznych – często rozpoznanie udaje się postawić niezwłocznie, bez konieczności oczekiwania na wynik.
 • Badanie histopatologiczne
 • Badanie immunohistochemiczne – chłoniak, mastocytoma, mięsak, rak
 • Pobieranie i badanie szpiku kostnego

Metody leczenia chorób nowotworowych

Oferujemy także pełną gamę metod leczenia chorób nowotworowych, przy czym bardzo często postępowanie terapeutyczne opiera się na kombinacji tych metod.

 • Chirurgia onkologiczna – zabiegi operacyjne mające na celu usunięcie nowotworu, czasami też jako zabiegi wspomagające, mające na celu zmniejszenie masy nowotworu. Więcej tutaj: weterynaryjne zabiegi chirurgiczne w naszej klinice.
 • Chemioterapia – podawanie leków przeciwnowotworowych. Leczenie jest planowane po pełnym rozpoznaniu. Odpowiednie leki i ich kombinacje są dobierane względem rodzaju nowotworu, zaawansowania klinicznego i stanu pacjenta. Prowadzimy różnorodne protokoły jedno i wielolekowe (Chłoniak, guz komórek tucznych – mastocytoma).
 • Radioterapia – metoda polegająca na stosowaniu promieniowania jonizującego.
  Metoda ta niestety niedostępna jest w Polsce, nad czym bardzo ubolewamy. W razie potrzeby pacjentów kierujemy do Słowenii lub Niemiec na terapię już po pełnej diagnostyce (co skraca czas oczekiwania na terapię i zmniejsza koszty).
 • Immunoterapia

Terapią nowotworów w naszej Klinice zajmuje się dr Bartłomiej Kurosz – specjalista Radiolog, członek ESVONC.