kontakt@klinikakurosz.pl 95 720 84 83 Pon - Pt: 8:00-20:00 | Sob - Nd: 10:00-20:00

Zdrowie i środowisko

Klinika do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące – zdjęciowy oraz śródoperacyjny aparat rentgenowski, jak również tomograf komputerowy.

Pracownie rentgenowskie, w których te urządzenia są stosowane, zostały uruchomione na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Klinika kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o indywidualną oraz środowiskową dozymetrię prowadzone przez akredytowane laboratorium.

Nadzór nad działalnością z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące prowadzi uprawniony inspektor ochrony radiologicznej.

Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez klinikę nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.