kontakt@klinikakurosz.pl 95 720 84 83 Pon - Pt: 8:00-20:00 | Sob - Nd: 10:00-20:00

Ortopedia

Zwierzęta, mimo że bardziej sprawne niż ludzie, bardzo często ulegają wypadkom, które kończą się uszkodzeniami kości. Wystarczy brak ostrożności w mieście pełnym rozpędzonych samochodów lub zbytnia ufność w stosunku do ludzi, nierzadko świadomie czyniących zwierzętom krzywdę.

Jeśli dodamy do tego całą gamę naturalnych schorzeń o genetycznym lub nabytym pochodzeniu to uzyskamy obraz bardzo szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych w ortopedii weterynaryjnej. Tą specjalizacją zajmuje się Zespół chirurgiczny Kliniki KUROSZ. Nasi lekarze mają wieloletnie doświadczenie w operacyjnym leczeniu schorzeń kośćca. Zajmujemy się między innymi:

 • wczesną diagnostyką dysplazji stawów biodrowych (wykonujemy testy kliniczne i badanie RTG już w 3 lub 4 miesiącu życia co ma istotne znaczenie w profilaktyce rozwoju tej choroby i pozwala na wykonanie zabiegów mających na celu lepsze ukształtowanie stawów biodrowych),
 • symphysiodezą, czyli zespoleniem spojenia miednicznego (zabieg wykonywany u psów do 4 lub 5 miesiąca życia, u których istnieje duże ryzyko rozwoju dysplazji biodrowej),
 • odnerwieniem torebek stawowych (w celu zmniejszenia bólu),
 • resekcją głowy i szyjki kości udowych,
 • diagnostyką RTG dysplazji biodrowej z wpisem wyniku do rodowodu,
 • diagnostyką i leczeniem dysplazji stawów łokciowych,
 • diagnostyką i leczeniem chorób osteochondrotycznych (łokci, stawu barkowego, stawu stępu),
 • operacjami więzadeł (w tym zerwania więzadeł krzyżowych kolana, odtwarzanie więzadeł pobocznych i in.),
 • operacje protezowania więzadeł
 • TTA Rapid, metoda szwu bocznego przy zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, TPLO
 • Operacje zwichnięcia stawów biodrowych ( zarówno repozycje otwarte, jak i zamknięte, Toggle Pin, Liga Fiba)
 • amputacjami kończyn (niezbędnymi w wypadku procesów nowotworowych lub wysokiego uszkodzenia nerwów), także amputacje niskie z zastosowaniem protez częściowych i ortez
 • amputacje częściowe ratujące z przeszczepami kości przy nowotworach ( dodatkowo w razie potrzeb wspomagane terapią przeciwnowotworową – np. przy osteosarkomie)
 • operacje trzewioczaszki ( amputacje części całości żuchwy, szczęki, z operacjami plastycznymi)
 • osteosyntezami (składaniem złamanych kończyn) nawet przy bardzo skomplikowanym charakterze przemieszczeń kostnych: stosujemy wiele metod zespalania kości: zespolenia śródszpikowe, stabilizatory zewnętrzne, płytki kostne, w tym płyty rekonstrukcyjne, SOP…inne.
 • Korekty chirurgiczne wad rozwojowych
 • Leczenie zwichnięcia rzepek: nawykowego i pourazowego w różnych stopniach (trochleoplastyka, przesunięcie guzowatości kości piszczelowej, osteotomie korekcyjne, inne)
 • Artrodezy , czyli operacyjne usztywnianie stawów ( płyty, stabilizatory zewnętrzne, przeszczepy kości, materiały kościozastępcze)