kontakt@klinikakurosz.pl 95 720 84 83 Pon - Pt: 8:00-20:00 | Sob - Nd: 10:00-20:00

Krwiolecznictwo

Prowadzony w Klinice KUROSZ Bank Krwi umożliwia stosowanie terapii opartych na transfuzjach. Różne preparat krwi wytwarzane w naszym Banku stosowane są w wielu schorzeniach:

• Koncentrat erytrocytów podajemy: w przypadkach niedokrwistości wraz z niedomogą krążeniową, przy przewlekłej niedokrwistości, wstrząsie hipowolemicznym, przy chorobach wątroby i alergiach, przeciwdziałając negatywnym reakcjom na wcześniejszą transfuzję, w przypadku szpiczaka mnogiego.
• Świeżą krew pełną podajemy: w przypadku niedokrwistości oraz masywnego krwotoku, ostrego krwotoku, koagulopatii, chorób wątroby z powiększeniem wątroby i śledziony, przy anemii hemolitycznej.
• Świeżo mrożone osocze stosujemy: przy koagulopatiach, syndromie wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, podczas rozległego krwotoku oraz koagulopatiach spowodowanych niewydolnością wątroby.
• Mrożone osocze jest właściwe: przy zatruciach warfaryną (która znajduje się między innymi w trutce na szczury), rozległych poparzeniach, przy stanach z utratą białka (nerczyce).

Bank Krwi, który prowadzimy w Klinice KUROSZ pozwala wytworzyć całą gamę preparatów stosowanych w lecznictwie weterynaryjnym. Istnieje wiele takich preparatów. I tylko najlepsze banki mogą wytworzyć ich różne odmiany.

• świeża krew pełna, pobierana jest od dawcy i zużywana w ciągu 4-6 godzin bez wstępnej obróbki,
• krew pełna, pobierana jest od dawcy, a odpowiednio obrobiona może być przechowywana przez dłuższy czas,
• koncentrat krwinek czerwonych – jest to odwirowana w odpowiednich warunkach krew pełna (bez osocza),
• świeże osocze, to osocze pozbawione erytrocytów w przeciągu 4 godzin od pobrania krwi i zużyte w ciągu 24 godzin,
• osocze przechowywane – osocze przechowywane w lodówce w temperaturze 1-6 stopni Celsjusza przez okres do 35 dni,
• świeżo mrożone osocze, to osocze zamrażane w temperaturze -70 stopni w ciągu 6 godzin od pobrania; może być przechowywane nawet do jednego roku, a powinno być zużyte w czasie dwóch godzin od rozmrożenia,
• osocze mrożone, to osocze zamrożone po upływie 6 godzin od pobrania krwi albo świeżo mrożone osocze przechowywane dłużej niż rok,
• osocze bogate w płytki (trombocyty) jest sporządzane przez wirowanie krwi pełnej i usunięcie osocza znad osadu erytrocytów,
• koncentrat płytek – jest sporządzany przez odwirowanie osocza bogatego w płytki; górna warstwa osocza jest następnie przenoszona za pomocą pipety z pozostawieniem ostatnich 50 ml. , a pozostałe 50 ml. to koncentrat płytek.

Podając preparaty krwi należy bezwzględnie pamiętać o zaleceniach prawidłowego stosowania dotyczących: dawkowanie, odpowiedniego rodzaju, warunków termicznych oraz parametrów sprzętu. Każda transfuzja niesie ze sobą pewne ryzyko. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać specyficznych składników krwi na miarę potrzeb pacjenta. W sposób oczywisty należy się również kierować wiedzą na temat grup krwi u leczonych zwierząt.

• Grupy krwi u psów – O tym jaką grupę krwi ma nasz pies decyduje specyficzne białko umieszczone na powierzchni krwinki czerwonej zwane antygenem psich erytrocytów DEA. U psów zdefiniowano 8 tych specyficznych antygenów. Są to: DEA 1.1, DEA 1.2, DEA 3, DEA 4, DEA 5, DEA 6, DEA 7, DEA 8. Można zatem powiedzieć, że psy posiadają 8 grup krwi. W 40% populacji psów na powierzchni erytrocytów występuje antygen DEA 1.1. Tylko 15% psów ma naturalnie pojawiające się przeciwciała przeciwko antygenom DEA 3, DEA 4 , DEA 5, DEA 7. Z tego powodu ryzyko reakcji u psów (u których wcześniej nie wykonano transfuzji) jest niskie. Dokładne rozpoznanie grupy krwi u psa ma takie samo znaczenie jak u człowieka. Przed każdym zabiegiem, który wymaga podania choremu zwierzęciu krwi, należy takie badanie wykonać. Robimy to bezpośrednio w Centrum Diagnostycznym Kliniki KUROSZ.
• Krew kocia – U kotów występuje głównie grupa krwi A (powyżej 99% kotów domowych). Grupa B (do 50% ) u kotów brytyjskich krótkowłosych, Devon Rexow, persów i kotów brytyjskich. Grupa krwi AB występuje rzadko. Wszystkie koty mają naturalnie pojawiające się przeciwciała przeciwko kocim erytrocytom. Jeśli kot z grupą krwi A otrzyma krew grupy B następuje opóźniona reakcja hemolityczna (erytrocyty przeżyją 1-3 dni). Natomiast jeśli kot z grupą krwi B otrzyma krew grupy A pojawi się nagła reakcja hemolityczna prowadząca nawet do śmierci (erytrocyty przeżyją 1-3 godziny). Dlatego, także w wypadku tego gatunku zwierząt, diagnostyka hematologiczna ma kluczowe znaczenie.